Ăn uống lành mạnh có thể ngăn ngừa bệnh ung thư?

Chế độ ăn uống đóng một vai trò lớn trong việc ngăn ngừa ung thư. Việc ăn uống lành mạnh có nhiều tác động tích cực tới việc ngăn ngừa ung thư. 

Ăn uống lành mạnh có thể ngăn ngừa bệnh ung thư?
Chế độ ăn uống đóng một vai trò lớn trong việc ngăn ngừa ung thư. Việc ăn uống lành mạnh có nhiều tác động tích cực tới việc ngăn ngừa ung thư.