Cận cảnh Trúc Nhi-Diệu Nhi với dáng đứng đầu đời

Trúc Nhi-Diệu Nhi dự kiến sẽ đứng vững sau một tháng và chập chững bước chân đầu tiên sau 2 tháng.

Cận cảnh Trúc Nhi-Diệu Nhi với dáng đứng đầu đời
Trúc Nhi-Diệu Nhi dự kiến sẽ đứng vững sau một tháng và chập chững bước chân đầu tiên sau 2 tháng.