Độ tuổi trung bình của các ca bệnh tử vong liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam

Đến ngày 1/9, Việt Nam ghi nhận 34 ca tử vong do liên quan đến COVID-19.

Độ tuổi trung bình của các ca bệnh tử vong liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam
Đến ngày 1/9, Việt Nam ghi nhận 34 ca tử vong do liên quan đến COVID-19.