E Bùi Bách Quân đã tạo được facebook

20009 đã tạo được facebook

Fb là 1 mạng xã hội đông đảo bậc nhất trên thế giới