giáo dục

Tiểu Sử Về Gia Bảo (Bảo Đồn Lầu)

Dương Nguyễn Gia Bảo sinh năm 2009 được mệnh danh là ông trùm cứt mũi mõm chó nhất...