Hội chứng chuyển hóa làm tăng nguy cơ tử vong do COVID-19 gấp 3 lần

Nghiên cứu của ĐH y khoa Tulane, Mỹ (TUSM) hội chứng chuyển hóa (MS) là thủ phạm làm tăng tỷ lệ tử vong do COVID-19 gấp 3 lần so với nhóm không bị MS.

Hội chứng chuyển hóa làm tăng nguy cơ tử vong do COVID-19 gấp 3 lần
Nghiên cứu của ĐH y khoa Tulane, Mỹ (TUSM) hội chứng chuyển hóa (MS) là thủ phạm làm tăng tỷ lệ tử vong do COVID-19 gấp 3 lần so với nhóm không bị MS.