Hồi ức về 1 tháng không thể nào quên nơi tâm dịch Đà Nẵng của điều dưỡng BV Bạch Mai

Điều dưỡng Hoàng Minh Hoàn chia sẻ: Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc chứng kiến một nam đồng nghiệp bất ngờ mắc COVID-19.

Hồi ức về 1 tháng không thể nào quên nơi tâm dịch Đà Nẵng của điều dưỡng BV Bạch Mai
Điều dưỡng Hoàng Minh Hoàn chia sẻ: Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc chứng kiến một nam đồng nghiệp bất ngờ mắc COVID-19.