Kỷ luật Chủ tịch Bình Thuận, xóa tư cách 2 cựu chủ tịch tỉnh

Thủ tướng vừa ký quyết định thi hành kỷ luật hành chính hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận vì những sai phạm trong quá trình công tác.

Kỷ luật Chủ tịch Bình Thuận, xóa tư cách 2 cựu chủ tịch tỉnh
Thủ tướng vừa ký quyết định thi hành kỷ luật hành chính hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận vì những sai phạm trong quá trình công tác.