NgThiVanAnh là ai?Mà dc nhiều người theo dõii

Vanhh

NgThiVanAnh là ai?Mà dc nhiều người theo dõii
Vanhcutis1tgg

Vanh thườngg tự nhụ mình là Vanhcutis1vutru,cô bé dc sinh ra và lớn lên ở Thái Bình.Cô ấy là 1 ng tốt bụng,khong biết trêuu bbe bao giờ.Luôn giúp đỡ những ng gặp khó khăn!Trong chuyệnn tcam thi cô ấy luôn tôn trọng đối phương,luôn thật lòng với ng mình yêu.Và cô ấy luôn ghét những ng trapp boi????????