Nhật Duy ?

Nhật Duy ?

Nhật Duy được mệnh danh ông trùm mõm chó nhất eu chứ không riêng Cộng Hòa Séc.