Quảng Trị có tân Phó giám đốc Sở Công thương và Sở Thông tin truyền thông

Ông Nguyễn Thanh Hiếu và ông Trần Thanh Hà lần lượt được bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Công thương và Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Trị.Nhân sự Quảng Trị: Bổ nhiệm cùng lúc 2 nữ phó giám đốc sởNhân sự Quảng Trị: Ông Hồ Sỹ Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đông Hà Nhân sự Quảng Trị: Công bố 2 tân bí thư huyện ủy và giám đốc Sở VH-TT-DL

Quảng Trị có tân Phó giám đốc Sở Công thương và Sở Thông tin truyền thông
Ông Nguyễn Thanh Hiếu và ông Trần Thanh Hà lần lượt được bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Công thương và Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Trị.Nhân sự Quảng Trị: Bổ nhiệm cùng lúc 2 nữ phó giám đốc sởNhân sự Quảng Trị: Ông Hồ Sỹ Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đông Hà Nhân sự Quảng Trị: Công bố 2 tân bí thư huyện ủy và giám đốc Sở VH-TT-DL