Tâm Điểm Espots

Một thông tin mà các bạn trẻ đam mê Free Fire Espots Việt Nam cực kì mong chờ những ngày qua đã có kết quả. King Of God chính thức ComBack với Tên I'AM┊TEAM và sẽ sớm quay trở lại với Espots. Lần này Nguyễn Trương Toàn, chỉ huy quân đoàn đã khẳng định vị thế không thể thay đổi của mình. Một con rồng lớn đã chính thức quay trở lại. Nhưng điều đáng buồn là những thành viên cũ không còn được mấy ai, chỉ còn những thành viên chủ chốt đã từng góp phần xây dựng King Of God khi xưa. Chào mừng King Of God đã trở lại và sau này cái tên I'AM┊TEAM sẽ là nổi khiếp sợ của những ai thi đấu Chiến Địa Phân Tranh và Đấu Trương Sinh Tồn...