Từ vụ 2 bà cháu nhập viện vì ăn trứng nấu cà chua, chuyên gia chỉ rõ thói quen nguy hiểm cần loại bỏ sớm

Một số thói quen ăn trứng sai cách không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm này, mà thậm chí gây hại cho cơ thể.

Từ vụ 2 bà cháu nhập viện vì ăn trứng nấu cà chua, chuyên gia chỉ rõ thói quen nguy hiểm cần loại bỏ sớm
Một số thói quen ăn trứng sai cách không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm này, mà thậm chí gây hại cho cơ thể.