Tô Thị Như Quỳnh (1.8.2007)

Tô Thị Như Quỳnh (1.8.2007)
Tô Thị Như Quỳnh (1.8.2007)
Tô Thị Như Quỳnh (1.8.2007)
Tô Thị Như Quỳnh (1.8.2007)

Ở cái đất bình dương này không ai là không biết bà trùm báo Trần Thị Như Quỳnh biệt danh là xoài ff còn muốn chơi thì vào làm ván phi phai