Văn nguyên sinh năm 26/2/2003 quê quán tại bình dương đi ngủ với 1 nhóm bạn và ăn cắp đồ và tiền và đã bỏ trốn

Giữa trưa vào khoản 05:20 Ngày 27 Tháng 11 Năm 2023 Văn nguyên có cùng 1 nhóm bạn vào khoản 6 người có vào 1 khách sạn hoàng Nam ở phường Phú Tân vào thuê 1 phòng giường đôi số phòng 201 và nhóm bạn 6 người cùng Văn Nguyên QHTD vào khoản 12:26 nhóm bạn của Văn Nguyên đã lên công an ở phường phú tân trình báo với cơ quan chức năng Văn Nguyên đã ăn cắp của Phong 11 triệu và của Dũng 7 triệu và 4 chiếc điện thoại và 1 cộng dây chuyền trị giá 45 triệu và đã bỏ trốn và đang điều tra để bắt giữ

Văn nguyên sinh năm 26/2/2003 quê quán tại bình dương đi ngủ với 1 nhóm bạn và ăn cắp đồ và tiền và đã bỏ trốn
Giữa trưa vào khoản 05:20 Ngày 27 Tháng 11 Năm 2023 Văn nguyên có cùng 1 nhóm bạn vào khoản 6 người có vào 1 khách sạn hoàng Nam ở phường Phú Tân vào thuê 1 phòng giường đôi số phòng 201 và nhóm bạn 6 người cùng Văn Nguyên QHTD vào khoản 12:26 nhóm bạn của Văn Nguyên đã lên công an ở phường phú tân trình báo với cơ quan chức năng Văn Nguyên đã ăn cắp của Phong 11 triệu và của Dũng 7 triệu và 4 chiếc điện thoại và 1 cộng dây chuyền trị giá 45 triệu và đã bỏ trốn và đang điều tra để bắt giữ