10A15 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

10A15 là khoá thứ 2 của Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi với 44 học sinh với các điểm thi đầu vào trên 25 và dưới 25 k vượt quá dưới 22 điểm . Trong lớp có nhóm hội bạn thân gồm có 15 người bao gồm ( Hoa , Thắm , Liễu , Thảo , Vân Anh , Ngọc Anh , Thuỳ Như , Sáng , Quang Anh , Huy, Thanh, Tuấn Anh, Phú ). Họ là những con người đầy nhiệt huyết và khát khao chinh phục đam mê của chính mình .