2-3 tách cà phê mỗi ngày, tác động khó tin lên dạng ung thư phổ biến

Nghiên cứu mới của Mỹ đã phát hiện mối liên hệ bất ngờ giữa thói quen uống cà phê hàng ngày và khả năng chống bệnh ung thư ruột.

2-3 tách cà phê mỗi ngày, tác động khó tin lên dạng ung thư phổ biến
Nghiên cứu mới của Mỹ đã phát hiện mối liên hệ bất ngờ giữa thói quen uống cà phê hàng ngày và khả năng chống bệnh ung thư ruột.