Chàng trai 2k4 Trùm Giang Hồ Khét Tiếng Buôn Ma Thuột - PTTD đã chém tử nạn thanh niên 2k5 và bỏ trốn

Chàng trai 2k4 trùm giang hồ khét tiếng năm cấp 2 đã 1 mình cân 10 năm cấp 3 1 mình chọi 100 , có 100 địa điểm thu tiền bảo kê thuộc địa bàn của chàng D này

Chàng trai 2k4 Trùm Giang Hồ Khét Tiếng Buôn Ma Thuột - PTTD đã chém tử nạn thanh niên 2k5 và bỏ trốn
Đây là chân dung trùm giang hồ khét tiếng