Cậu học trò mang tên Trần Anh Tuân

Trần Anh Tuân là một cậu bé 15 tuổi. Đến từ Gia Lai.

Cậu học trò mang tên Trần Anh Tuân