Chùm ca bệnh ở Hải Dương rất đáng ngại, Bộ Y tế ra công điện hỗ trợ xét nghiệm COVID-19

Ban Chỉ đạo cho rằng, việc xảy ra chùm ca bệnh tại Hải Dương là một biểu hiện cộng đồng còn rất chủ quan.

Chùm ca bệnh ở Hải Dương rất đáng ngại, Bộ Y tế ra công điện hỗ trợ xét nghiệm COVID-19
Ban Chỉ đạo cho rằng, việc xảy ra chùm ca bệnh tại Hải Dương là một biểu hiện cộng đồng còn rất chủ quan.