Diễn Viên Nguyễn Thị Phường nổi lên nhờ qua nước ngoài đóng phim TVB

Diễn Viên Nguyễn Thị Phường nổi lên nhờ qua nước ngoài đóng phim TVB
Nguyễn Thị Phường rất nghiêm túc trong quay phim

Nguyễn Thị Phường gia nhập làng giải trí Hong Kong đầu năm 2023 đến nay, nổi tiếng qua bộ phim TVB sitcom gia đình dài tập " Mái Ấm Gia Đình", cô ấy có 1 vai phụ chỉ lướt nhẹ qua 1 giây , dù là vai phụ ít cảnh nhưng cô ấy đã chuẩn bị cảnh quay của mình trong 3 tháng trước khi bấm máy

PV: H.T