Đặt điện thoại ở túi quần có dẫn đến giảm ham muốn?

Thực tế, điện thoại hoạt động sẽ phát sinh các sóng điện từ, các sóng này có tác dụng đâm xuyên rất mạnh vào các mô, cơ quan của cơ thể.

Đặt điện thoại ở túi quần có dẫn đến giảm ham muốn?
Thực tế, điện thoại hoạt động sẽ phát sinh các sóng điện từ, các sóng này có tác dụng đâm xuyên rất mạnh vào các mô, cơ quan của cơ thể.