Gặp 3 điều này thời trẻ, về già coi chừng dễ đột quỵ

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng The BMJ (British Medical Journal) đã chỉ ra một số phụ nữ có tỉ lệ đột quỵ cao hơn người khác, mà dấu hiệu cảnh báo là những vấn đề họ gặp phải trong thời trẻ.

Gặp 3 điều này thời trẻ, về già coi chừng dễ đột quỵ
Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng The BMJ (British Medical Journal) đã chỉ ra một số phụ nữ có tỉ lệ đột quỵ cao hơn người khác, mà dấu hiệu cảnh báo là những vấn đề họ gặp phải trong thời trẻ.