Hoa Kỳ công nhận chế phẩm tiêu diệt đặc hiệu đờm, ho, khó thở của Việt Nam

Đờm, ho, khó thở là 3 triệu chứng điển hình của Hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Sản phẩm chiết xuất từ cây lá hen của Việt Nam tự hào được đánh giá hiệu quả rất cao trong công trình nghiên cứu lâm sàng “Đánh giá hiệu quả của sản phẩm chứa cao lá hen trong hỗ trợ điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD”.

Hoa Kỳ công nhận chế phẩm tiêu diệt đặc hiệu đờm, ho, khó thở của Việt Nam
Đờm, ho, khó thở là 3 triệu chứng điển hình của Hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Sản phẩm chiết xuất từ cây lá hen của Việt Nam tự hào được đánh giá hiệu quả rất cao trong công trình nghiên cứu lâm sàng “Đánh giá hiệu quả của sản phẩm chứa cao lá hen trong hỗ trợ điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD”.