Minh Trang hóa “siêu nhân“ chăm con ốm, cân cả bầu trời tuổi thơ của con gái

Minh Trang vừa trải qua chuỗi ngày khó quên khi cả 3 cô con gái nối nhau ốm sốt, song mọi mệt mỏi đều tan biến hết khi đọc bài thơ chan chứa yêu thương do “chị cả” Daisy viết tặng mẹ.

Minh Trang hóa “siêu nhân“ chăm con ốm, cân cả bầu trời tuổi thơ của con gái
Minh Trang vừa trải qua chuỗi ngày khó quên khi cả 3 cô con gái nối nhau ốm sốt, song mọi mệt mỏi đều tan biến hết khi đọc bài thơ chan chứa yêu thương do “chị cả” Daisy viết tặng mẹ.