Mười PHÍCH là ai mà hot đến vậy?

Mười PHÍCH là ai mà hot đến vậy?

Mười PHÍCH là một cậu thanh niên tên là Nguyễn Hoàng Quốc sinh năm 2009, quên quán Cai Lậy Tiền Giang Việt Nam. Mười PHÍCH là ông nội của Quốc, Vì sao lại gọi là mười Phích? Vì tên Mười PHÍCH quá đẹp trong giới trẻ hiện nay tên Mười PHÍCH rất đẹp, mang lại tiếng cười cho lớp sau khi giờ học căng thẳng.

Trên là cậu Nguyễn Hoàng Quốc ( mười phích)