Người đàn ông 39 tuổi bị ung thư tinh hoàn và cảnh báo từ bác sĩ

Bệnh nhân 39 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn nhập viện trong tình trạng tinh hoàn trái to bất thường và cứng chắc

Người đàn ông 39 tuổi bị ung thư tinh hoàn và cảnh báo từ bác sĩ
Bệnh nhân 39 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn nhập viện trong tình trạng tinh hoàn trái to bất thường và cứng chắc