Nhiều người bị hoại tử xương hàm sau mắc COVID-19: Bộ Y tế kết luận nguyên nhân

Bộ Y tế vừa có kết luận về nguyên nhân khiến người bệnh bị hoại tử xương hàm tại TP.HCM.

Nhiều người bị hoại tử xương hàm sau mắc COVID-19: Bộ Y tế kết luận nguyên nhân
Bộ Y tế vừa có kết luận về nguyên nhân khiến người bệnh bị hoại tử xương hàm tại TP.HCM.