Những thực phẩm nào có nguy cơ nhiễm độc tố botulinum, có thể gây chết người?

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai đã chỉ ra những loại thực phẩm có nguy cơ nhiễm botulinum.

Những thực phẩm nào có nguy cơ nhiễm độc tố botulinum, có thể gây chết người?
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai đã chỉ ra những loại thực phẩm có nguy cơ nhiễm botulinum.