Thần tốc, một tuần thiết lập 2 phòng xét nghiệm Realtime- PCR tại tâm dịch

Viện Pasteur TP.HCM chi viện cấp tốc các trang thiết bị máy móc, sinh phẩm và vật tư vận chuyển từ TP.HCM ra Đà Nẵng để có thể triển khai ngay việc xét nghiệm.

Thần tốc, một tuần thiết lập 2 phòng xét nghiệm Realtime- PCR tại tâm dịch
Viện Pasteur TP.HCM chi viện cấp tốc các trang thiết bị máy móc, sinh phẩm và vật tư vận chuyển từ TP.HCM ra Đà Nẵng để có thể triển khai ngay việc xét nghiệm.