Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn: “Chúng tôi như xát muối trong lòng khi nhận được tin tử vong“

Mặc dù việc chiến đấu với dịch Covid-19 còn nhiều cam go, nhưng Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự lạc quan vào việc sớm dập tắt được dịch tại Đà Nẵng cũng như các địa phương khác trong thời gian sắp tới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn: “Chúng tôi như xát muối trong lòng khi nhận được tin tử vong“
Mặc dù việc chiến đấu với dịch Covid-19 còn nhiều cam go, nhưng Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự lạc quan vào việc sớm dập tắt được dịch tại Đà Nẵng cũng như các địa phương khác trong thời gian sắp tới.