Tổ Chức Hacker An Ninh Mạng Vùng Meta,là tổ chức Hacker tụ họp những tài năng trẻ có kiến thức về MXH

Hiện nay trên Facebook có rất nhiều những nội dung xấu phản cảm.

Cho tên Tổ Chức An Ninh Mạng Vùng Meta ra đời để có thể ngăn chặn những hành vi xấu này.

An Ninh Mạng Vùng Meta có thể đưa các bạn trẻ trở thành người hiểu biết về thế giới số và công nghệ số,cho nên tổ sẽ có những luật lệ nghiệm khắc về mặt trật tự MXH

Có thể tìm hiểu những DVFB của an ninh mạng vùng meta qua những QTV box thân thiện.Họ sẽ là người nhiệt tình chào đón bạn.

Tôi cảm ơn...