Việt Nam ghi nhận hơn 70.000 ca mắc sốt xuất huyết, các ca bệnh chủ yếu trên 15 tuổi

Bộ Y tế cảnh báo, 3 tuần gần đây số ca mắc có xu hướng tăng và gần với ngưỡng cảnh báo dịch.

Việt Nam ghi nhận hơn 70.000 ca mắc sốt xuất huyết, các ca bệnh chủ yếu trên 15 tuổi
Bộ Y tế cảnh báo, 3 tuần gần đây số ca mắc có xu hướng tăng và gần với ngưỡng cảnh báo dịch.