WHO trấn an: Chưa có bằng chứng COVID-19 lây qua thực phẩm đông lạnh

Dù virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại đến 2 năm ở nhiệt độ âm 20 độ C, nhưng các nhà khoa học cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy COVID-19 có thể lây lan qua thực phẩm đông lạnh.

WHO trấn an: Chưa có bằng chứng COVID-19 lây qua thực phẩm đông lạnh
Dù virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại đến 2 năm ở nhiệt độ âm 20 độ C, nhưng các nhà khoa học cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy COVID-19 có thể lây lan qua thực phẩm đông lạnh.